Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 21.10.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z Kierownikiem Posterunku Policji w Leśnicy asp. Arnoldem Skorupą.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 5. Informacja o pracy Burmistrza Ujazdu.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad kosztów podróży służbowych,

   PDFw sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (205,97KB)

  2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd,

   PDFw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nogowczyce, gmina Ujazd.pdf (191,74KB)

   PDFuzasadnienie Nogowczyce.pdf (115,82KB)

   PDFzałącznik Nogowczyce.pdf (191,00KB)

  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd,

   PDFw sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Balcarzowice, gmina Ujazd.pdf (367,51KB)

   PDFuzasadnienie Balcarzowice.pdf (115,63KB)

   PDFzałącznik Balcarzowice.pdf (192,16KB)

  4. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Ujazd,

   PDFNOWA w sprawie określenia wysokości stawek wynagradzania (...).pdf (557,95KB)

  5. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  7. wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję lat 2020-2023,

   PDFw sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich.pdf (197,49KB)

  8. rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
 7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych.
 8. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2019 rok przez:
  1. Radnych,
  2. Pracowników samorządowych.
 9. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 10. Interpelacje i wolne wnioski.

  PDFodp. na interpelację - oświetlenie placu zabaw w Ujeździe.pdf (31,88KB)

  PDFodp. wnioski do budżetu - GZO.pdf (37,89KB)

  PDFodp.wnioski do budżetu - OSP.pdf (35,58KB)

 11. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Miejskiej.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie Sesji.