Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 25.11.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków,

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych (...).pdf

  2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

   PDFII Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...).pdf

  3. zasad używania herbu gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie używania herbu Gminy Ujazd.pdf

  4. uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwał- pomoc de minimis na terenie gminy Ujazd.pdf

  5. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego – „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej”.
 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.

  PDFPrzedstawienie wniosków Komisji Stałych.pdf

 8. Interpelacje i wolne wnioski.

  PDFInterpelacja - Teresa Sobota.pdf

  PDFOdp. na interpelację radnych M.Michalskiej oraz R. Muskały.pdf

 9. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie Sesji.
Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  19-11-2019 11:42
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 536
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl