Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 25.11.2019, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesjami.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniającej uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzystania z tych przystanków,

   PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie okreslenia przystanków komunikacyjnych (...).pdf (169,48KB)

  2. Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

   PDFII Projekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (...).pdf (295,53KB)

  3. zasad używania herbu gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie używania herbu Gminy Ujazd.pdf (77,37KB)

  4. uchylenia Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr III.14.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie Gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwał- pomoc de minimis na terenie gminy Ujazd.pdf (73,72KB)

  5. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2019 rok,
  6. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli zadania inwestycyjnego – „Budowa drogi ul. Zapłotnej oraz przebudowa ul. Wiejskiej w Olszowej”.
 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.

  PDFPrzedstawienie wniosków Komisji Stałych.pdf (45,47KB)

 8. Interpelacje i wolne wnioski.

  PDFInterpelacja - Teresa Sobota.pdf (31,91KB)

  PDFOdp. na interpelację radnych M.Michalskiej oraz R. Muskały.pdf (102,99KB)

 9. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie Sesji.