Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 27.01.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2019/2020,

   PDFProjekt uchwały w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2019-2020.pdf

  2. udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf

  3. zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego,

   PDFProjekt uchwały w spr. zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.pdf

  4. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok.pdf

  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf

  6. przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych w 2019 roku,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych RM za 2019 r..pdf

  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w spr.zatwierdzenia planu pracy Kom. Rewizyjnej na 2020 r..pdf

 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2019 oraz planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2020 rok.

  PDFINFORMACJA O PRACY RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE.pdf

  PDFPlan pracy Rady Miejskiej w Ujeździe na 2020 rok.pdf

 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. Interpelacje i zapytania.

  PDFodp. na interpelację z XV sesji.pdf

 9. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.

  PDFsprawozdanie z wys. średnich wynagrodzeń nauczycieli.pdf

 11. Zakończenie posiedzenia.
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2020
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  22-01-2020 14:11
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 382
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl