Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI Sesja Rady Miejskiej w Ujeździe

Termin: 27.01.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2019/2020,

   PDFProjekt uchwały w spr. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2019-2020.pdf (66,87KB)

  2. udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (90,37KB)

  3. zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego,

   PDFProjekt uchwały w spr. zaciągnięcia zobowiązania zaliczanego do tytułu dłużnego.pdf (59,94KB)

  4. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok.pdf (356,88KB)

   PDFUzasadnienie do projektu uchwały zmieniającej budżet na 2020 rok.pdf (358,80KB)

  5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

   PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (115,73KB)

  6. przyjęcia sprawozdań z działalności Komisji Stałych w 2019 roku,

   PDFProjekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych RM za 2019 r..pdf (293,33KB)

  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2020 rok.

   PDFProjekt uchwały w spr.zatwierdzenia planu pracy Kom. Rewizyjnej na 2020 r..pdf (201,38KB)

 6. Przedstawienie sprawozdania z pracy Rady Miejskiej w 2019 oraz planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych RM w Ujeździe na 2020 rok.

  PDFINFORMACJA O PRACY RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE.pdf (339,58KB)

  PDFPlan pracy Rady Miejskiej w Ujeździe na 2020 rok.pdf (199,40KB)

 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. Interpelacje i zapytania.

  PDFodp. na interpelację z XV sesji.pdf (24,56KB)

 9. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
 10. Sprawy różne.

  PDFsprawozdanie z wys. średnich wynagrodzeń nauczycieli.pdf (100,04KB)

 11. Zakończenie posiedzenia.