Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe - Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro. Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018r. poz.1986)-  zwanej dalej „ustawą”

 

Dotyczy : Drugi etap budowy wiaty przy domu spotkań w Zimnej Wódce dz. nr 663

 

UWAGA !

Zamawiający informuje, że nastąpiła omyłka pisarska w związku z czym koryguje się termin składania ofert na dzień 19.02.2020 godz. 10:00, pozostałe warunki pozostają bez mian.

Było: Termin składania ofert: 06.02.2020 godz.10:00

Powinno być: Termin składania ofert: 19.02.2020 godz.10:00

Termin wykonania:            do 15.10.2020 r.   
Okres związania ofertą:     30 dni

Główny Kod CPV :
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych , kulturalnych, hotelowych  i restauracyjnych obiektów budowlanych

 

PDFUnieważąnienie postępowania.pdf (156,73KB)

PDFKOREKTA - ZAPYTANIE OFERTOWE wiata Zimna Wódka - etap II.pdf (473,50KB)

PDFZAPYTANIE OFERTOWE wiata Zimna Wódka - etap II.pdf (473,35KB)
ZIPKosztorys.zip (72,62KB)
ZIPRysunki +opisy techniczne.zip (9,52MB)