Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XVII Sesja RM

Termin: 24.02.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Policji w sprawie omówienia spraw bieżących.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.

  PDFInformacja Przewodniczącego.pdf

 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,

   PDFProjekt uchwały zmieniajacej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf

  2. określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf

  3. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  5. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego z dn 28.11.2020.pdf

  6. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego z dn 6.12.2020.pdf

 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XVI z dnia 27 stycznia 2020 r..pdf

 10. Sprawy różne.

  PDFZaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI w sprawie zmiany Statutu Związku.pdf

 11. Zakończenie posiedzenia.
Metryczka
 • wytworzono:
  18-02-2020
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  18-02-2020 10:47
  przez: Monika Krahl
 • zmodyfikowano:
  18-02-2020 10:48
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 353
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl