Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII Sesja RM

Termin: 24.02.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Spotkanie z przedstawicielem Policji w sprawie omówienia spraw bieżących.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.

  PDFInformacja Przewodniczącego.pdf (187,12KB)

 5. Informacja o pracy Burmistrza.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniającej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,

   PDFProjekt uchwały zmieniajacej w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (72,40KB)

  2. określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza,

   PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Ujazd na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (381,50KB)

  3. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 rok,
  4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
  5. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego z dn 28.11.2020.pdf (268,66KB)

  6. rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego.

   PDFProjekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego z dn 6.12.2020.pdf (269,54KB)

 7. Przedstawienie wniosków Komisji Stałych.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

  PDFProtokół nr XVI z dnia 27 stycznia 2020 r..pdf (307,41KB)

 10. Sprawy różne.

  PDFZaopiniowanie uchwały Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI w sprawie zmiany Statutu Związku.pdf (111,89KB)

 11. Zakończenie posiedzenia.