Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY - Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III

 

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

 

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j.: DZ. U. z 2019 r. poz. 1843)-  zwanej dalej „ustawą Pzp”

 

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa gospodarki wodnej w Gminie Ujazd oraz budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej na osiedlu Piaski w Ujeździe - etap III”

 

Termin wykonania:               31.08.2021 r.  

zmiana terminu składania i otwarcia ofert 

Termin składania ofert :      28.04.2020 r. ,   godz. 12:00

Termin otwarcia ofert:         28.04.2020 r. ,   godz. 12:30

 

Okres związania ofertą:      30 dni

 

UWAGA*  

ZE WZGLĘDU NA ZAISTNIAŁĄ SYTUACJĘ ZWIĄZANĄ Z OGŁOSZENIEM PANDEMII ORAZ DZIAŁANIEM URZĘDÓW W TYM CZASIE (ZMIANA OBSŁUGI KLIENTÓW W URZĘDZIE), ZAMAWIAJĄCY WYDŁUŻYŁ TEMIN NA ZŁOŻENIE OFERTY I ZALECA ABY BYŁY ONE PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM OPERATORA POCZTOWEGO.

 

CPV:  45000000-7 Roboty budowlane; 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej; 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu; 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych; 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

 

PDFogłoszenie o zamówieniu-24.03.2020.pdf (415,07KB)
PDFSIWZ_IDW_gwś_2020.pdf (868,05KB)
PDFSIWZ_IPU_gwś_2020.pdf (704,63KB)
DOCXZAŁĄCZNIKI 1-9 DO SIWZ_IDW_gwś_2020.docx (113,79KB)
XLSXzał. nr 10 do SIWZ-WZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY.xlsx (58,99KB)
ZIPDOKUMENTACJA -WODA I KS-oś.Piaski.zip (14,61MB)
ZIPPFU-poza aglomeracją 23.03.2020.zip (11,19MB)

zmiana z dnia25.03.2020
PDFZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA-25.03.2020.pdf (144,90KB)
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-25.03.2020.pdf (245,67KB)
PDFSIWZ_IDW_gwś_2020-zmiana 25.03.2020.pdf (870,79KB)
PDFSIWZ_IPU_gwś_2020- zmiana 25.03.2020.pdf (708,96KB)
DOCXZAŁĄCZNIKI 1-9 DO SIWZ_IDW_gwś_2020-zm.25.03.2020.docx (113,92KB)
XLSXzał. nr 10 do SIWZ-WZÓR- HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY-zm.25.03.2020.xlsx (60,02KB)
ZIPPFU-W AGLOMERACJI.zip (9,36MB)

zmiana z dnia 15.04.2020

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-15.04.2020.pdf (200,63KB)
PDFPytania i odpowiedzi do SIWZ-15.04.2020.pdf (182,13KB)
PDFSIWZ_IDW_gwś_2020-zmiana 15.04.2020.pdf (870,24KB)
PDFSIWZ_IPU_gwś_2020- zmiana 15.04.2020.pdf (709,05KB)

zmiana z dnia 21.04.2020

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-21.04.2020.pdf (201,43KB)

PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia-21.04.2020 r..pdf (196,67KB)
PDFzmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu-21.04.2020.pdf (77,69KB)
PDFSIWZ_IDW_gwś_2020-zmiana 21.04.2020.pdf (870,53KB)

PDFINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-28.04.2020.pdf (70,36KB)
PDFInformacja o wyborze oferty - BIP-06.05.2020.pdf (86,82KB)