Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe

RG.6235.1.2020                                                                                                                              Ujazd, dnia 08 maj 2020r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Ujazd z siedzibą przy ul. Sławięcickiej 19, 47-143 Ujazd zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest  „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd w roku 2020” polegające na wykonaniu robót związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd.

Ofertę proszę wykonać w oparciu o formularz ofertowy wraz z załącznikami oraz wzorem umowy załączonymi do niniejszego pisma.

Ponadto informuję, iż w chwili zainteresowania przez Państwa zaproszeniem dokładnych informacji można uzyskać pod nr tel. 077-404 87 54.

 

Termin przedstawienia oferty cenowej ustalam do dnia 21.05.2020 roku do godz. 1500. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ujeździe - sekretariat, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd.                     

Z ofert, które wpłyną zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza tj. z najniższą ceną zawierająca wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z drukiem oferty.

 

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Burmistrz Ujazdu 

                               (-) Hubert Ibrom

PDFDruk oferty.pdf (407,54KB)
PDFZal_do_oferty.pdf (279,03KB)
PDFUmowa azbest- druk.pdf (783,86KB)