Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018r.

Zarządzenie Nr 0050.1.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 19-11-2018

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Ujazdu oraz ustalenia jego wynagrodzenia

 

 

Na podstawie art. 26 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i art. 7 pkt.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2018, poz.1260), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję Zastępcę Burmistrza Ujazdu w osobie Pani Katarzyny Tomczyk . § 2. Ustalam wynagrodzenie Zastępcy Burmistrza Ujazdu Pani Katarzynie Tomczyk obejmujące: 1) wynagrodzenie zasadnicze brutto w wysokości 3.800,00 zł miesięcznie; 2) dodatek funkcyjny brutto w wysokości - 1.760,00 zł miesięcznie; 3) dodatek za wieloletnią pracę – 20 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie – 760,00 zł miesięcznie. § 3. Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem zastępcy § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego w Ujeździe w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom