Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018

Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe

z dnia 27-11-2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiskai Porządku Publicznego

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz § 45 ust. 1 Statutu Gminy Ujazd (uchwalonego Uchwałą RM w Ujeździe nr XLIX.305.2018 z dn. 18 października 2018 r.) Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:

§ 1. W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego została wybrana Radna Teresa Sobota.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tomasz Cichoń

 

PDF   Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27-11-2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiskai Porządku Publicznego.pdf (100,74KB)