Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

XIX Sesja Rady Miejskiej

Termin: 25.05.2020, g. 16:00

Miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe

 1. 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podjętych w okresie między sesyjnym.
 4. 4. Informacja o pracy Burmistrza.
 5. 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. 5.1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego,

   PDFProjekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf

  2. 5.2. określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2020/2021,

   PDFProjekt uchwały w sprawie okreslenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Ujazd na rok szkolny 2020-2021.pdf

  3. 5.3. uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd,

   PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wyróżniania najlepszych absolwentów szkół Gminy Ujazd.pdf

  4. 5.4. zmian budżetu i w budżecie gminy na 2020 r.,
  5. 5.5. zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. 6. Przyjęcie protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
 7. 7. Interpelacje i zapytania.

  PDFodp. na interpelacje z XVIII Sesji z dn 30.03.20 r..pdf

 8. 8. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Miejskiej.
 9. 9. Sprawy różne.

  PDFOcena zasobów pomocy społecznej (1).pdf

  PDFSprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Ujazd z organizacjami pozarządowymi za rok 2019.pdf

 10. 10. Zakończenie posiedzenia.
Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2020
  przez: Monika Krahl
 • opublikowano:
  20-05-2020 08:14
  przez: Monika Krahl
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 207
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl