Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.9.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018

Zarządzenie Nr 0050.9.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 05-12-2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2018r.

Na podstawie § 1 Uchwały nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 listopada 2018r. (pkt XI załącznika do w/w uchwały), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
1. Roman Więcek - Przewodniczący
2. Danuta Ogaza - Członek
3. Urszula Stypa- Członek

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie oceny i zaopiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia – usługi pielęgnacyjne w środowisku domowym i rehabilitacja osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych w 2019 roku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom