Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018

Zarządzenie Nr 0050.12.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 10-12-2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. , poz. 450 ze zmianami) oraz Uchwały Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 listopada 2018r. (Załącznik: pkt XI), z a r z ą d z a m co n a s t ę p u j e:

§ 1. Powołuję komisję w składzie:
1. Roman Więcek - Przewodniczący – Sekretarz Gminy
2. Irena Tiszbierek- Członek – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
3. Mirosław Łupak -Członek – Nauczyciel W-F Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe

§ 2. Komisja działa zgodnie z zapisami w/w Uchwały Rady.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom