Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.17.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018

Zarządzenie Nr 0050.17.2018

Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2018

w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018r. , poz. 450 ze zmianami) oraz Uchwały Nr II.15.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 listopada 2018r. (Załącznik: pkt XI), z a r z ą d z a m co n a s t ę p u j e:

§ 1. Powołuję komisję w składzie: 1. Irena Tiszbierek - Przewodnicząca – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych 2. Aniela Więcek- Członek –Inspektor Referatu Organizacyjno-Gospodarczego 3. Mirosław Łupak -Członek – Nauczyciel W-F Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe § 2. Komisja działa zgodnie z zapisami w/w Uchwały Rady. § 3. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom