Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019

Zarządzenie Nr 0050.21.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 21-01-2019

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd w roku szkolnym 2019/2020, stanowiące załącznik nr 1.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

 

LP. CZYNNOŚCI PROCEDURY WSTĘPNEJ TERMINY
1. Ø kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, liczby punktów do uzyskania oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów ( dotyczy kandydatów spoza obwodu ) 2019 r.
2. Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ dziecka do I klasy szkoły podstawowej 2019 r.
3. ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2019 r.

 

L.P. RODZAJ CZYNNOŚCI TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
1. Składanie wniosku do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym od 4 marca do 18 marca2019 r. od 6 maja do 20 maja 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do 25 marca 2019 r. do 27 maja 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych do 1 kwietnia 2019 r. 31 maja 2019 r.
4. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 8 kwietnia 2019 r. do 7 czerwca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 15 kwietnia 2019 r. 14 czerwca 2019 r.