Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019

Zarządzenie Nr 0050.24.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-01-2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Ujazdu z dnia 28.09.2007r w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wydzierżawienie bądź najem mienia stanowiącego ...

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 , poz. 994, z zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. W § 1, w ust. 1, lit. a, tiret 1, punkt 3 wyżej cytowanego zarządzenia otrzymuje brzmienie: „ 1 zł. za godzinę dla Klubów Sportowych szkolących dzieci i młodzież działających na terenie gminy Ujazd” § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem 1 lutego 2019r..