Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.29.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019

Zarządzenie Nr 0050.29.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 12-02-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432,2500 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693,2245, 2354, 2500) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 500,00 zł Urząd Miejski - Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 500,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 3 500,00 zł Urząd Miejski - Referat Organizacyjno-Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 3 500,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 3 500,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 3 500,00 zł § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom