Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019

Zarządzenie Nr 0050.32.2019

Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 28-02-2019

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszkiw Olszowej

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), ustalam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej, powołuję Komisję Konkursowąw następującym składzie:

1. Małgorzata Kulesa przewodniczący przedstawiciel organu prowadzącego
2. Dorota Stanek członek przedstawiciel organu prowadzącego
3. Barbara Muskała członek przedstawiciel organu prowadzącego
4. Stanisław Jędrusik członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu
5. Regina Dziubandowska członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu
6. Teodozja Świderska członek przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Opolu
7. Brygida Mierzowska członek przedstawiciel Rady Pedagogicznej PSP Olszowa
8. Grzegorz Matuszek członek przedstawiciel Rady Pedagogicznej w Olszowej
9. Rafał Potempa członek przedstawiciel Rady Rodziców PSP w Olszowej
10. Joanna Muskała członek przedstawiciel Rady Rodziców PSP w Olszowej
11. Magdalena Majewicz członek przedstawiciel ZNP w Ujeździe

 

 

§ 2. Komisja Konkursowa działa społecznie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom