Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym         (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 257  ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62,1000, 1366,1669,1693,2245, 2354, 2500

 z 2019r. poz.303,326) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:  

 

§ 1

 

Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 54,00 zł

I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 54,00 zł

1. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 54,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 54,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 54,00 zł

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 54,00 zł

 

§ 2

 

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 54,00 zł

 

I. Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 54,00 zł

1. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)w kwocie 54,00 zł

1) wydatki bieżące w kwocie 54,00 zł

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 54,00 zł

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 54,00 zł

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.