Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.39.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.39.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 28-03-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 poz. 506), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500 z 2019 r. poz. 303, 326) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 54,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 54,00 zł Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie w kwocie 54,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54,00 zł § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 54,00 zł Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 54,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) w kwocie 54,00 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54,00 zł § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom