Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.40.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019

Zarządzenie Nr 0050.40.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 01-04-2019

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki Olszowej ogłoszony i przeprowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ujazdu Nr 0050.26.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej
2. Kandydatem na stanowisko Dyrektora w Olszowej, wyłonionym w drodze postępowania konkursowego, została Pani Iwona Piela.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom