Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019

Zarządzenie Nr 0050.51.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 07-05-2019

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019r, poz. 506 ), art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2018r, poz. 1983, z zm.) oraz art. 68 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2018 roku , poz. 917) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Powołuję Panią Krystynę Kałużny, na kolejny określony okres 7 lat, na stanowisko Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.
2. Powołanie następuje od dnia 14 maja 2019 roku do dnia 13 maja 2026 roku.
3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas określony w pkt. 2.
4. Pozostałe warunki pracy i płacy pozostają bez zmian.

§ 2. Zarządzenie doręcza się Pani Krystynie Kałużny jako potwierdzenie zatrudnienia na podstawie powołania.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.