Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019

Zarządzenie Nr 0050.52.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 14-05-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 poz.506 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2019 poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 000,00 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 5 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Organizacyjno- Gospodarczy Dział 750 Administracja publiczna w kwocie 5 000,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 4 000,00 zł § 4170. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 1 000,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom