Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019

Zarządzenie Nr 0050.54.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019

w sprawie ceny jednostkowej za usługę wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznych możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie § 1 Uchwały nr XVIII.99.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ujazdu uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej, zarządzam co następuje:

§ 1. Cena jednostkowa brutto za wywóz nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego dla mieszkańców nie posiadających technicznej możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie Gminy Ujazd wyniesie 6,76 zł/m 3 § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2019r. i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom