Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019

Zarządzenie Nr 0050.55.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 24-05-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 248, 249  ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 598,98 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 9 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 9 000,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 598,98 zł
Rozdział  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 598,98 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 150,00 zł
§ 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 448,98 zł
§ 2
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 9 598,98 zł
Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Dział 600 Transport i łączność w kwocie 9 000,00 zł
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne w kwocie 9 000,00 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł
Urząd Miejski – Referat Organizacyjno- Gospodarczy
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 598,98 zł
Rozdział  75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 598,98 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98,70 zł
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 51,30 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115,34 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 333,64 zł

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibro