Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019

Zarządzenie Nr 0050.57.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 24-06-2019

w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd

Na podstawie art. 30 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) art. 32 ust 2 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2018 roku, poz. 620 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Wprowadzenie w § 3 pkt 1 Zarządzenia 0050.267.2018 Burmistrza Ujazdu z dnia 03.04.2018 r.
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla specjalistycznych pojazdów pożarniczych i sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach OSP na terenie Gminy Ujazd:
1.w ppkt d wersu 9  w brzmieniu:
„Pilarka spalinowa do drewna Stihl MS291 – 1.4 l.”
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom