Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019

Zarządzenie Nr 0050.58.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869), Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 14 000,00 zł 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 14 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 14 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł


§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 14 000,00 zł 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 14 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 14 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 14 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 14 000,00 zł§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom