Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019

Zarządzenie Nr 0050.59.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 28-06-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 14 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 14 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 14 000,00 zł § 2030. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 14 000,00 zł. § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 14 000,00 zł Publiczna Szkoła Podstawowa – Olszowa Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 14 000,00 zł. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 14 000,00 zł § 4240. Zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 000,00 zł § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom