Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019

Zarządzenie Nr 0050.62.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 19-08-2019

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684) zarządzam, co następuje:

§ 1
Wyznaczam następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1.W Ujeździe:
 - słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS ul. 3 Maja
 - słup ogłoszeniowy w Rynku obok Kwiaciarni.
2.W Niezdrowicach:
 - słup ogłoszeniowy obok remizy OSP ul. Wiejska.
3.W Starym Ujeździe:
 - słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Wiejska.
4.W Zimnej Wódce:
 - słup ogłoszeniowy  przy skrzyżowaniu ul. Ujazdowskiej i Pl. Wolności.
5.W Kluczu:
 - słup ogłoszeniowy obok świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska.
6.W Olszowej:
 - słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Szkolna.
7.W Jaryszowie:
 - słup ogłoszeniowy obok Kościoła, ul. Strzelecka.
8.W Nogowczycach:
 - słup ogłoszeniowy obok sklepu, ul. Lipowa.
9.W Sieroniowicach:
 -słup ogłoszeniowy na skrzyżowaniu ulic Strzeleckiej i Ujazdowskiej.
10.W Balcarzowicach:
 - słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS, ul. 1 Maja.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ujazd.
§ 3
Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
        
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom