Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019

Zarządzenie Nr 0050.66.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 26-08-2019

w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 t. j.) oraz § 2 ust.1 pkt.1 i ust.2 załącznika do uchwały Nr XXXIX.223.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 27 marca 2014r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania zarządza się, co następuje:

§ 1. Odwołuje się członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w osobie:
Pani Danuty Ogaza – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe
§ 2. W miejsce odwołanego członka, powołuję:
Panią Małgorzatę Bachen pracownika Ośrodka Pomocy Spolecznej w Ujeździe
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom