Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019

Zarządzenie Nr 0050.68.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-08-2019

w sprawie wyznaczenia Pani Lucyny Wiśnia do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszowej na czas nieobecności dyrektora

Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 534, 730, 761) zarządzam co następuje:
§ 1
 Wyznaczam Panią Lucynę Wiśnia, nauczyciela Publicznej Szkoły Podstawowej
w Olszowej, do zastępowania dyrektora tej szkoły, w czasie jego nieobecności w roku szkolnym 2019/2020.
§ 2
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega doręczeniu za pokwitowaniem Pani Lucynie Wiśnia.
 
 
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom