Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.70.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.70.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869), Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 87 129,41 zł 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 800,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 800,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 300,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 300,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 300,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 300,00 zł3. Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 74 029,41 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 74 029,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 70 289,02 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70 289,02 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 740,39 zł


4. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 8 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 8 000,00 zł§ 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 87 129,41 zł 1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 86 129,41 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 86 129,41 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 86 129,41 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 12 100,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 70 289,02 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 740,39 zł


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 1 000,00 zł§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom