Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019 w

Zarządzenie Nr 0050.71.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-08-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506 ), art. 248, 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 87 129,41 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 87 129,41 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 3 800,00 zł PSP- Jaryszów § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł § 4410. Podróże służbowe w kwocie 200,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 3 100,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 300,00 zł PSP- Jaryszów § 4410. Podróże służbowe w kwocie 100,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł PSP- Olszowa § 4520. Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł Rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 74 029,41 zł PSP- Ujazd § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 740,39 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 841,18 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225,57 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 501,58 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 720,69 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 8 000,00 zł PSP- Jaryszów § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł § 2. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 87 129,41 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 87 129,41 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 86 129,41 zł PSP- Ujazd § 3020. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 740,39 zł § 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 841,18 zł § 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 225,57 zł § 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 501,58 zł § 4120. Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 720,69 zł PSP- Jaryszów § 4260. Zakup energii w kwocie 4 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 7 300,00 zł PSP- Olszowa § 4520. Opłaty na rzecz budżetowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 800,00 zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 1 000,00 zł PSP- Jaryszów § 4260. Zakup energii w kwocie 1 000,00 zł § 3. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 17 550,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 4 400,00 zł PSP- Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 600,00 zł § 4270. Zakup usług remontowych w kwocie 600,00 zł Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 800,00 zł § 4430. Różne opłaty i składki w kwocie 3 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 150,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 150,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 150,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł § 4210. Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł Fundusz sołecki - Jaryszów § 4. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 17 550,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie w kwocie 4 400,00 zł PSP- Olszowa Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 600,00 zł § 4700. w kwocie 600,00 zł
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 3 800,00 zł
§ 4260. Zakup energii w kwocie 2 500,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł § 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł Urząd Miejski – Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 10 000,00 zł Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 10 000,00 zł § 4390. w kwocie 10 000,00 zł
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 1 150,00 zł Rozdział 92195 Pozostała działalność w kwocie 1 150,00 zł
§ 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 1 150,00 zł Fundusz sołecki – Stary Ujazd Urząd Miejski – Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych Dział 926 Kultura fizyczna w kwocie 2 000,00 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł § 4300. Zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł Fundusz sołecki - Jaryszów § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom