Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.72.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019

Zarządzenie Nr 0050.72.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 04-09-2019

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 13 Uchwały Nr XI.89.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów, zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w naucei osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów uczących się na terenie gminy Ujazd, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.72.2019.pdf (355,74KB)