Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019

Zarządzenie Nr 0050.76.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 26-09-2019

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do pierwszej kadencji Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe, ustalenia terminu ich zgłaszania oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z § 9 ust. 1 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe nr XI.86.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu

zarządzam, co następuje:
§ 1
1.Ogłaszam nabór kandydatów do pierwszej kadencji Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe. 
2.Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w okresie od dnia 1 października 2019 r.                          do dnia 31 października 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
§ 2
Informacja o naborze kandydatów do członków Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
W celu przeprowadzenia naboru kandydatów do Miejskiej Rady Seniorów w Ujeździe, ustalam następujące wzory formularzy:
1.Zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe posiadającego  poparcie co najmniej 15 osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd  - wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2.Zgłoszenie kandydata do Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe dokonywane przez przedstawiciela  podmiotu działające na rzecz osób starszych - wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 5
Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom