Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019

Zarządzenie Nr 0050.79.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 07-10-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649), Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 219 734,07 zł § 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 19668,21 zł 1. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 169,21 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 169,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 169,21 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 169,21 zł1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 2 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 2 000,00 zł1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 9 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 500,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 9 500,00 zł1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 000,00 zł2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 4 000,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 239 403,28 zł 1. Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 169,21 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 169,21 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 169,21 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 169,21 zł1. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 2 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 2 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł


1. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 9 500,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 500,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 500,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 9 500,00 zł1. Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł2. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 4 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 4 000,00 zł§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom