Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.88.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 04-11-2019

w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 z późn. zm.), na wniosek dyrektorów przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, zarządzam:

§ 1. Ustalam przerwy w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd w roku szkolnym 2019/2020 w następujących terminach:

l.p. Nazwa placówki Przerwa w pracy przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
    od do
1. - Zimna Wódka 1.08.2020 r. 31.08.2020 r.
2. - Balcarzowice 1.08.2020 r. 31.08.2020 r.
3. Przedszkole w Ujeździe z oddziałem zamiejscowy w Starym Ujeździe 1.07.2020 r. 31.07.2020 r.

 

 

§ 2. 1. Wykonanie zarządzenie powierzam dyrektorom przedszkola i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Ujazd.
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom