Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.95.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.95.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019

w sprawie ogłoszenia składu osobowego Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz § 12 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe stanowiącego załącznik do uchwały XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2019.2741 z dnia 03.09.2019) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłasza się skład osobowy Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe:
1. Teresa Nowak – przedstawiciel PZEiR Koło Terenowe Sieroniowice, 2. Barbara Kłoda – przedstawiciel mieszkańców 3. Magdalena Ogaza – PZEiR Koło Terenowe Zimna Wódka 4. Joachim Zlotos – PZEiR Oddział Rejonowy Strzelce Opolskie 5. Krystyna Wodniok – przedstawiciel mieszkańców 6. Bronisław Tymrakiewicz - przedstawiciel mieszkańców 7. Wiesław Trusz - przedstawiciel mieszkańców 8. Małgorzata Gąsior - przedstawiciel mieszkańców 9. Krystyna Wywias - przedstawiciel mieszkańców 10. Eugenia Pawletko - przedstawiciel mieszkańców 11. Andrzej Hoły - przedstawiciel mieszkańców
§ 2. Kadencja Gminnej Rady Seniorów w składzie wskazanym w § 1 trwa do końca kadencji Rady Miejskiej w Ujeździe 2018-2023.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom