Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.97.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 25-11-2019

w sprawie wyznaczenia terminu, miejsca oraz porządku obrad pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm. ) oraz § 14 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe stanowiącego załącznik do uchwały XI.86.2019 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2019.2741 z dnia 03.09.2019) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam termin pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe
na dzień 16 grudnia 2019 r. o godz.10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ujeździe (IIp.)
§ 2. Porządek obrad pierwszego posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe przedstawia się następująco:
1. Otwarcie I posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe (Uchwała nr 1).
5. Przekazanie prowadzenia obrad Przewodniczącemu Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.
6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego (Uchwała Nr 2).
7. Omówienie spraw organizacyjnych.
8. Zakończenie obrad I posiedzenia Gminnej Rady Seniorów w Ujeździe.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom