Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019

Zarządzenie Nr 0050.100.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 29-11-2019

w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 257 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020), Uchwały Nr III.19.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów w kwocie 4 860,00 zł 1. w centrum integracji społecznej w kwocie 200,00 zł
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 1) dochody bieżące w kwocie 200,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 200,00 zł


2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 4 000,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 4 000,00 zł


3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 660,00 zł 1) dochody bieżące w kwocie 660,00 zł
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na kwotę 660,00 zł


§ 2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 175 760,00 zł 1. Rozdział 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 44 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 44 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 40 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 40 000,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 700,00 zł


2. Rozdział 75095 Pozostała działalność w kwocie 11 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 11 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11 000,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 11 000,00 zł1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 94 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 94 000,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 94 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 86 800,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 7 200,00 zł2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 3 800,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 3 800,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 3 800,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 3800,00 zł3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 9 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 9 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9 200,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 9 200,00 zł4. Rozdział 80195 Pozostała działalność w kwocie 7 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 7 600,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7 600,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 7 600,00 zł1. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 200,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 200,00 zł2. Rozdział 85216 Zasiłki stałe w kwocie 4 000,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 000,00 zł


3. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1 260,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 1 260,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 1 260,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 660,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 600,00 zł§ 3. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 170 900,00 zł 1. Rozdział 75023 Urzędu gmin ( miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 55 700,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 55 700,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 55 700,00 zł
- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 55 700,00 zł1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 13 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 13 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 12 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 000,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 10 400,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 700,00 zł


2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie 17 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 15 600,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 14 700,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 900,00 złb) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł


3. Rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 67 100,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 67 100,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 67 100,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 60 000,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 7 100,00 zł4. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 17 200,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 17 200,00 zł
a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17 200,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13 500,00 zł

- wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań w kwocie 3 700,00 zł1. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 600,00 zł 1) wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł
a) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 600,00 zł


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom