Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019

Zarządzenie Nr 0050.109.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019

w sprawie uchylenia zarządzenia 0050.8.2014

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) zarządzam co następuje:

     § 1
Uchylam Zarządzenie nr 0050.8.2014 Burmistrza Ujazdu z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia administratora boiska sportowego w Ujeździe i określenia jego obowiązków.
     § 2
Zarządzenie obowiązuje od dnia 02 grudnia 2019r.
     §3
Administrowanie obiektem powierza się Referatowi Spraw Obywatelskich i Obronnych Urzędu Miejskiego w Ujeździe.
     § 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom