Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019

Zarządzenie Nr 0050.110.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 18-12-2019

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z wykonaniem Uchwały
nr XI/53/2011 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia
zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, zarządzam co następuje:
§l.
Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Ujazd działki numer:
- 22/10 o powierzchni 1,6714 ha stanowiące własność Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefa Gliwice zapisanej w księdze wieczystej nr OP1S/00065203/4,
- 26/25 o powierzchni 0,3536 ha stanowiącej własność Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefy Gliwice zapisanej w księdze wieczystej nr OP1 S/00065203/4,
- 266/21 o powierzchni 0,3247 ha stanowiącej własność Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefy Gliwice zapisanej w księdze wieczystej nr OP 1 S/00066007/7,
- 339/3 o powierzchni 0,0399 ha stanowiącej własność Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej, Podstrefy Gliwice zapisanej w księdze wieczystej nr OP1S/00065203/4.
§2
Działki o których mowa w § 1 zostaną nabyte w celu realizacji zadań własnych gminy, z
przeznaczeniem pod zbiorniki retencyjno-chłonne wód burzowych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie, z dniem podjęcia
 
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom