Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019

Zarządzenie Nr 0050.115.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 27-12-2019

w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ...

Na podstawie art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2019r, poz. 688 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 listopada 2019r. nr XIV.111.2019 (pkt X załącznika do w/w uchwały), zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:
1. Danuta Ogaza- Sekretarz Gminy
2. Irena Tiszbierek- Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych
3. Katarzyna Ciołczyk- z-ca Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Obronnych

§ 2. Zadaniem komisji będzie przeprowadzenie oceny i zaopiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie na wykonanie przez organizacje pozarządowe lub inne uprawnione podmioty, zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom