Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019

Zarządzenie Nr 0050.117.2019

Burmistrza Ujazdu z dnia 30-12-2019

w sprawie zmiany planów finansowych na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(tj. Dz. U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696,1815 ), art. 248, 249  ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz.869, 1622, 1649, 2020),  Burmistrz Ujazdu zarządza, co następuje
§ 1
Zmniejsza się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 400,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 400,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 400,00 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 40,00 zł
§ 2
Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków w kwocie 400,00 zł
Urząd Miejski – Obsługa Rady Miejskiej
Dział 851 Ochrona zdrowia w kwocie 400,00 zł
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 400,00 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz Ujazdu
 
Hubert Ibrom