Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.118.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 07-01-2020

w sprawie przekazania planów finansowych na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 poz.506,1309,1571,1696,1815), 249 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.869, 1622,1649,2020) Burmistrz Ujazdu zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się plan finansowy:
1 dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2020 rok zgodnie z załącznikami do zarządzenia

2 dochodów i wydatków zadań zleconych


§ 2. Plany finansowe dochodów i wydatków Urzędu Miejskiego, jednostek oświatowych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik2 0050.118.2020.pdf (249,11KB)

PDFZalacznik3 0050.118.2020.pdf (231,36KB)

PDFZalacznik4 0050.118.2020.pdf (218,52KB)

PDFZalacznik5 0050.118.2020.pdf (193,99KB)

PDFZalacznik6 0050.118.2020.pdf (211,47KB)

PDFZalacznik7 0050.118.2020.pdf (190,79KB)

PDFZalacznik8 0050.118.2020.pdf (660,58KB)

PDFZalacznik9 0050.118.2020.pdf (548,84KB)

PDFZalacznik10 0050.118.2020.pdf (297,10KB)

PDFZalacznik11 0050.118.2020.pdf (214,60KB)

PDFZalacznik12 0050.118.2020.pdf (220,73KB)

PDFZalacznik13 0050.118.2020.pdf (444,46KB)

PDFZalacznik14 0050.118.2020.pdf (215,53KB)

PDFZalacznik15 0050.118.2020.pdf (191,22KB)

PDFZalacznik16 0050.118.2020.pdf (257,78KB)

PDFZalacznik17 0050.118.2020.pdf (198,53KB)

PDFZalacznik18 0050.118.2020.pdf (213,33KB)

PDFZalacznik19 0050.118.2020.pdf (253,68KB)

PDFZalacznik20 0050.118.2020.pdf (436,40KB)

PDFZalacznik21 0050.118.2020.pdf (214,63KB)

PDFZalacznik22 0050.118.2020.pdf (210,57KB)

PDFZalacznik23 0050.118.2020.pdf (290,53KB)

PDFZalacznik24 0050.118.2020.pdf (422,54KB)