Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020

Zarządzenie Nr 0050.122.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 13-01-2020

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych ...

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się na rok szkolny 2020/2021 terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd, stanowiące załącznik do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom

 

PDFZalacznik1 0050.122.2020.pdf (672,08KB)