Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020

Zarządzenie Nr 0050.130.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Ujeździe

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248), ustalam co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkolaw Ujeździe, powołuję Komisję Konkursową w następującym składzie:

1. Małgorzata Kulesa przewodniczący przedstawiciel organu prowadzącego
2. Danuta Ogaza członek przedstawiciel organu prowadzącego
3. Longina Napieracz członek przedstawiciel organu prowadzącego
4. Janusz Iwaniak członek przedstawiciel Kuratorium Oświatyw Opolu
5. Stanisław Jędrusik członek przedstawiciel Kuratorium Oświatyw Opolu
6. Tomasz Słodziński członek przedstawiciel Kuratorium Oświatyw Opolu
7. Dominika Ignacek członek przedstawiciel Rady PedagogicznejPP w Ujeździe
8. Aneta Kołodziejczyk członek przedstawiciel Rady PedagogicznejPP w Ujeździe
9. Mariola Urbańczyk członek przedstawiciel Rady Rodziców PP w Ujeździe
10. Anna Krysiak członek przedstawiciel Rady Rodzicóww Ujeździe
11. Wioletta Gruntkowska członek przedstawiciel ZNP w Ujeździe
12. Andrzej Lachowicz członek przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania

 

 

§ 2. Komisja Konkursowa działa społecznie.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom