Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020

Zarządzenie Nr 0050.131.2020

Burmistrza Ujazdu z dnia 02-03-2020

w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Ujazd przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684, 1504) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam następujące miejsca na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych oraz urzędowych obwieszczeń wyborczych:
1. W Ujeździe:
- słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS ul. 3 Maja

- słup ogłoszeniowy w Rynku obok Kwiaciarni.


2. W Niezdrowicach:
- słup ogłoszeniowy obok remizy OSP ul. Wiejska.


3. W Starym Ujeździe:
- słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Wiejska.


4. W Zimnej Wódce:
- słup ogłoszeniowy przy skrzyżowaniu ul. Ujazdowskiej i Pl. Wolności.


5. W Kluczu:
- słup ogłoszeniowy obok świetlicy wiejskiej, ul. Wiejska.


6. W Olszowej:
- słup ogłoszeniowy obok remizy OSP, ul. Szkolna.


7. W Jaryszowie:
- słup ogłoszeniowy obok Kościoła, ul. Strzelecka.


8. W Nogowczycach:
- słup ogłoszeniowy obok sklepu, ul. Lipowa.


9. W Sieroniowicach:
- słup ogłoszeniowy przy świetlicy wiejskiej, ul. Ujazdowska.


10. W Balcarzowicach:
- słup ogłoszeniowy obok przystanku PKS, ul. 1 Maja.


§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Ujazd.
§ 3. Zarządzenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na stronie internetowej BIP Urzędu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Ujazdu

Hubert Ibrom